منوی سایت

لیست عطاری های شیراز

لیست عطاری های شیراز

لیست عطاری های شیراز به صورت کامل برای همشهران عزیز و مهمانان گرامی زده شده ، در این پست سعی شده که ابندا بهترین عطارهای شیراز معرفی شه و سپس همه ی عطاری های شیراز

 

همچنین از پست زیر دیدن کنید :

لیست رستوران های شیراز

 

لیست عطاری های معروف شیراز

_______________________________________________

نظر کاربران درباره لیست عطاری های معروف شیراز:

عطاری چهل گیاه سر عفیف اباد………… واقعا عالیه. ما خانوادگی همیشه ازش خرید میکنیم. مخصوصا صاحب اولیش خیلی عالی بود.

الان تو این چند سال که این جدیدا هم اومدند اونا هم جنساشون عالیه…و صد البته درمان هاشون…

اگر ادرس جاهای دیگه بخواهید….. عطاری پاسارگاد بلوار نصر ….از سمت کلبه که برید اخرای نصر میشه سمت چپ عطاری حکیم جومونیا

 

(اسمش رو الان درست حضور ذهن ندارم) بلوار پاسارگاد ساختمان امین تقریبا روبروی یه اش فروشیه..

_______________________________________________

لیست تمام عطاری های شیراز

________________________________________________

شمارهعطاری های شیرازآدرستلفن
1

عطاری شجاعی

میرزای شیرازی071336246932
2

عطاری نعمت اللهی

لطفعلیخان زند071332240278
3

عطاری بهشتیان

ابونصر ( کفترک )071337317698
4

عطاری حسینی

دکترشریعتی (معالی آباد)071332301260
5

عطاری عدلو

سیبویه071332244254
6

عطاری هادی نژاد

مدرس071337225266
7

عطاری اسدی نودادی

ابوذرغفاری (شیخعلی چوپان)071338324904
8

عطاری نیک ثمر

عدالت071332343185

071332343186

071332357411

9

عطاری کاظمی فرد

سیبویه071337381844
10

عطاری زارع

سرداران شهید071337300338
11

عطاری شجاعی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر071336246932
12

عطاری کاظمی

لطفعلیخان زند071337381844
13

عطاری هادی نژاد

مدرس071337225266
14

عطاری رفعت زمین

سیبویه071336310384
15

عطاری ده بزرگی

فردوسی071332228230

071332223946

16

عطاری امام رضایی

قصرالدشت پارامونت تا زرگری071332303467
17

عطاری فصیحیانی

کریمخان زند071332226375

071332241690

18

عطاری سبحانی

لطفعلیخان زند
19

عطاری خرمندار

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب
20

عطاری حسینی

ابونصر ( کفترک )
21

عطاری فیروزی

زینبیه
22

عطاری قنبری

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال
23

عطاری مرادی

هفت تنان
24

عطاری دست آویز

لطفعلیخان زند
25

عطاری ذکری

لطفعلیخان زند
26

عطاری پدیدار

مدرس
27

عطاری دبیر زاده

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
28

عطاری گلستان زاده

ابوذرغفاری (شیخعلی چوپان)
29

عطاری خالصی

لطفعلیخان زند
30

عطاری لطیفی

لطفعلیخان زند
31

عطاری دلال رحمانی حقیقی

کریمخان زند
32

عطاری مشتری

سیبویه
33

عطاری تجویدی

مدرس
34

عطاری کاوسی فر

قصرالدشت میدان زرگری تا میدان قصرالدشت
35

عطاری زارع

هفت تنان
36

عطاری صرافت

فردوسی
37

عطاری معلو آبسردی

ابونصر ( کفترک )
38

عطاری حقیقت

عدالت
39

عطاری عاشوری

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
40

عطاری آسیایی

مشکین فام
41

عطاری معتمدی

قصرالدشت پارامونت تا زرگری
42

عطاری خدیوی

مدرس
43

عطاری مهرداران

هفت تنان
44

عطاری زیانی مطلق

سیبویه
45

عطاری گله داری

خلیج فارس
46

عطاری آقا بزرگی نایینی

شهیدبهشتی (سیاحتگر)
47

عطاری محبی

کریمخان زند
48

عطاری ابطحی

مدرس
49

عطاری جاوی

هفت تنان
50

عطاری ریسمانچی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
51

عطاری خرمی

پاسارگاد
52

عطاری طائری

کریمخان زند
53

عطاری آخوندی

قصرالدشت پارامونت تا زرگری
54

عطاری حافظ عقیلی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
55

عطاری کاووسی

لطفعلیخان زند
56

عطاری شایق

قصرالدشت میدان زرگری تا میدان قصرالدشت
57

عطاری عبود نژادی

لطفعلیخان زند
58

عطاری دهجوریان

تخت جمشید
59

عطاری اوجی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
60

عطاری روح بخش

قصرالدشت پارامونت تا زرگری
61

عطاری طاهری

ارتش
62

عطاری روح بخش

سیبویه
63

عطاری قنبری

ابونصر ( کفترک )
64

عطاری محمدی

هفت تنان
65

عطاری نیا کوثری

استقلال ( زرهی )
66

عطاری خلیفه

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
67

عطاری خلیلی

ابوذرغفاری (شیخعلی چوپان)
68

عطاری زینعلی

مدرس
69

عطاری پند شنو

کریمخان زند
70

عطاری شادمان سرافرازی

قصرالدشت پارامونت تا زرگری
71

عطاری سمتی

کریمخان زند
72

عطاری کاویانی آهنگر

دکترحسابی
73

عطاری یزدیان

لطفعلیخان زند
74

عطاری فزونی اردکانی

شهیدمطهری جنوبی
75

عطاری کشاورز

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
76

عطاری مرادی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
77

عطاری فانی

قصرالدشت پارامونت تا زرگری
78

عطاری ترکمان

زینبیه
79

عطاری ثابت

کریمخان زند
80

عطاری قدرتی قلاتی

حضرتی ( احمدی ) شمالی
81

عطاری عبودی

عدالت
82

عطاری حجازی

پاسداران ( زرهی )
83

عطاری فیروز نامدار

ابوذرغفاری (شیخعلی چوپان)
84

عطاری رمضانی

مدرس
85

عطاری فلسفی

فردوسی
86

عطاری فتحی

ابوذرغفاری (شیخعلی چوپان)
87

عطاری افشار

قصرالدشت میدان زرگری تا میدان قصرالدشت
88

عطاری نجاریان

مدرس
89

عطاری فصیحیانی

کریمخان زند
90

عطاری مولائی

مدرس
91

عطاری شاه امیری

لطفعلیخان زند
92

عطاری رضوی

کریمخان زند
93

عطاری غزالی

عدالت
94

عطاری کشاورزی

تخت جمشید
95

عطاری سنتی سبا

هفت تنان
96

عطاری امید

کریمخان زند
97

عطاری آقا بزرگی

بعثت
98

عطاری کشتکاران

سیبویه
99

عطاری بانشی

کریمخان زند
100

عطاری حکمت آرا

شهیدبهشتی ( سیاحتگر )
101

عطاری معلو آبسردی

ابونصر ( کفترک )
102

عطاری فیروز اردکانی

شهیدمطهری جنوبی
103

عطاری تمکین

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
104

عطاری شاهدی

رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان
105

عطاری خادمی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
106

عطاری سلطانی

استقلال ( زرهی )
107

عطاری کارگر زحمتکش

مدرس
108

عطاری امداد

کریمخان زند
109

عطاری بنان خواه

سیبویه
110

عطاری شریفی

ایمان شمالی ( همت )
111

عطاری شاهینی

کریمخان زند
112

عطاری سلیمی

رازی
113

عطاری عصایی

ارتش
114

عطاری نشاط

سیبویه
115

عطاری کرم پور

قاآنی کهنه ( شمالی )
116

عطاری فتحی

ابوذرغفاری ( شیخعلی چوپان )
117

عطاری صفایی

مدرس
118

عطاری ازم

باهنرجنوبی
119

عطاری شیبانی ولیشاهی

لطفعلیخان زند
120

عطاری زائری دوست

خلیج فارس
121

عطاری خرام

ابونصر ( کفترک )
122

عطاری خورشیدیان

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب
123

عطاری کشاورز

لطفعلیخان زند
124

عطاری عطریان

ارتش
125

عطاری دلاویز

زینبیه
126

عطاری حقیقت داریونی

عدالت
127

عطاری ثابت

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
128

عطاری اسد افروز

لطفعلیخان زند
129

عطاری صدیقی

قصرالدشت پارامونت تا زرگری
130

عطاری صادقی رونیزی

آزادی
131

عطاری فلاحی

سرداران شهید
132

عطاری گیوند

تخت جمشید
133

عطاری تمکین

رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان
134

عطاری قنبری

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه
135

عطاری سلطانی

قصرالدشت پارامونت تا زرگری
136

عطاری غنو

باهنرجنوبی
137

عطاری حمیدی قلعه خلیلی

عدالت
138

عطاری غربی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
139

عطاری محب زاده

عدالت
140

عطاری نوعی زاد

سیبویه
141

عطاری آقا بزرگی نایینی

استقلال ( زرهی )
142

عطاری عرب

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف شمال
143

عطاری رضایی نژاد

هفت تنان
144

عطاری عدلو

مدرس
145

عطاری غفاری شیرازی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
146

عطاری عدلو

انقلاب ( نادر )
147

عطاری مجرد

لطفعلیخان زند
148

عطاری فتحی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
149

عطاری قنبری

دکترحسابی
150

عطاری برهمند

دکترشریعتی ( معالی آباد )
151

عطاری خادمی

شهرک گلستان
152

عطاری جمالی

دکترحسابی
153

عطاری خلیلیان

مدرس
154

عطاری سخنوری

لطفعلیخان زند
155

عطاری ایزدی

تخت جمشید
156

فروشگاه شکوری

لطفعلیخان زند
157

جمشیدیان

لطفعلیخان زند
158

بازرگانی نصر

کریمخان زند
159

فروشگاه فردوسی

فردوسی
160

فروشگاه رضایی

فردوسی
161

پارسایی

دکترحسابی
162

فروشگاه حیدری

فردوسی
163

فروشگاه جنوب

ابونصر ( کفترک )
164

فروشگاه پرویز

فردوسی
شمارهدخانیات شیرازآدرستلفن
1

دخانیات آی

فردوسی071332288453

071332292718

2

دخانیات رضوی زادگان

فردوسی071336248467
3

دخانیات رستمی

دکترحسابی071336287353
4

دخانیات خداپرست

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر071332220465
5

دخانیات ذوالفقاری

هفت تنان071332282310

071332288453

071332292718

6

دخانیات عظیم پوریان

ارتش071337386285

071338207266

7

دخانیات کلانتری

فردوسی071332282310
8

دخانیات عرفان منش

فردوسی071332282717
9

دخانیات زارع شهرآبادی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر071332319646
10

دخانیات تیمار

لطفعلیخان زند071332282310
11

دخانیات استقلال

سیبویه071332282310

071332288453

071332292718

12

دخانیات دهقان شیبانی

فردوسی071332282310

071332288453

13

دخانیات-سقط فروشی عباسی

فردوسی071332309788
14

دخانیات فاتحی

فردوسی
15

دخانیات رضایی

فردوسی
16

دخانیات گرامی پور

فردوسی
17

دخانیات کرمی

ابوذرغفاری (شیخعلی چوپان)
18

دخانیات بیداد

ابوذرغفاری (شیخعلی چوپان)
19

دخانیات کرامتی

لطفعلیخان زند
20

دخانیات پذیرایی

انقلاب ( نادر )
21

دخانیات رحیم پور

حضرتی ( احمدی ) شمالی
22

دخانیات نامجو

فردوسی
23

دخانیات کاظمی

ارتش
24

دخانیات مجاب قلاتی

شهرک گلستان
25

دخانیات جمال زاده

فردوسی
26

دخانیات مهرآیین

فردوسی
27

دخانیات پایکوفته

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب
28

دخانیات شیر حدائق

فردوسی
29

دخانیات ده بزرگی

فردوسی
30

دخانیات چیزفهم

سیبویه
31

دخانیات نصیری

انقلاب ( نادر )
32

دخانیات مهر آیین

فردوسی
33

دخانیات جعفری

قاآنی نو ( جنوبی )
34

دخانیات محمدی فرد

فردوسی
35

دخانیات درویش پور

والفجر
36

دخانیات رفاعییان روشن

فردوسی
37

دخانیات زرنشان

فردوسی
38

دخانیات ارژنگ زاده

فردوسی
39

دخانیات حسینی

فردوسی
40

دخانیات چوگانی

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
41

دخانیات مروت

هفت تنان
42

دخانیات مستمندی

سرداران شهید
43

دخانیات قائدی فر

هفت تنان
44

دخانیات نامدار سنگری

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب
45

دخانیات یکه باش

فردوسی
46

دخانیات کاویانی

مدرس
47

دخانیات جوکار

خلیج فارس
48

دخانیات سپهری

استقلال ( زرهی )
49

دخانیات حیدرپور

فردوسی
50

دخانیات نریمان

فردوسی
51

دخانیات فتحی دشتکی

فردوسی
52

دخانیات شهبازی

مدرس
53

دخانیات شمشادی نیک

فردوسی
54

دخانیات خلیل بند

فردوسی
55

دخانیات حیدرپور بردجی

فردوسی
56

دخانیات گلشن جهرمی

فردوسی
57

دخانیات عطایی قراچه

بزرگراه امام خمینی حدفاصل زندان عادل آباد بطرف جنوب
58

دخانیات علیزاده

مشیرشرقی ( مشیرکهنه )
59

دخانیات ابراهیمی

هفت تنان
60

دخانیات داستان

فردوسی
61

دخانیات گلشن

استقلال ( زرهی )
62

دخانیات کامیاب

مدرس
63

دخانیات صادقی

فردوسی
64

دخانیات کشاورزی

فردوسی
65

دخانیات ثعلبی

سیبویه
66

دخانیات زارع

فردوسی
67

دخانیات نوروزی

فردوسی
68

دخانیات امیدی دشتکی

دکترحسابی
69

دخانیات نوری

فردوسی
70

دخانیات همتی

فردوسی
71

دخانیات بذر افشان

فردوسی
71

دخانیات غلامی

دکترحسابی
73

دهکده سیگار

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر
74

ایستگاه سیگار

رحمت چهارراه زندان تا پل غدیر

 

__________________________________

نظر شما درباره پست  “لیست عطاری های شیراز” چی بود؟ ایا راضی بودید ؟

دخانیات عطایی قراچه شیراز

شیراز/بزرگراه امام خمینی/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

دخانیات گلشن جهرمی شیراز

شیراز/فردوسی/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

دخانیات حیدرپور بردجی شیراز

شیراز/فردوسی/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری حکیم شیراز

شیراز/میانرود/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری چهل گیاه شیراز

شیراز/قصرالدشت/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاري كشاورز شیراز

شیراز/زند/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری غزالی شیراز

شیراز/طالقانی/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

فروشگاه بزرگ تغذیه سالم و عطاری گون شیراز

شیراز/زرهی/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

فروشگاه بزرگ تغذیه سالم و عطاری گون شیراز

شیراز/زرهی/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری شفا شیراز

شیراز/گلشن/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری حکیم نشاط شیراز

شیراز/سیاحتگر/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری بهشت شیراز

شیراز/پارامونت/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری امام رضایی شیراز

شیراز/قصرالدشت/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری مازاری شیراز

شیراز/زند/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری پیام امام رضای شیراز

شیراز/قصرالدشت/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری آنلاین هزار و چهل گیاه شیراز

شیراز/سینماسعدی/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری سحر شیراز

شیراز/زند/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری سنتی حاج حسن کاظمی فرد شیراز

شیراز/سیبویه/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری گل گیاه اخوان بزرگی شیراز

شیراز/زرهی/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

عطاری سینا شیراز

شیراز/مدرس/عطاری
نمایش مشخصات کاملنمایش آدرس دقیق روی نقشه ، شماره تماس، توضیحات و...

 

در مورد این پست نظر بدهید
[Total: 4 Average: 3.3]
بیشتربخوان! بیشتر بدان:  آموزش قارچ شیراز

اکتبر 8, 2019
دسته بندی :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت و تبلیغات رایگان کسب و کار شما!
عطاری عفیف آباد شیراز x بخوانید...