//for parto
ثبت مکان

دفتر وکالت مهرداد عبادی نژاد شیراز

دفتر وکالت مشاوره حقوقی شیراز / زند

دفتر وکالت مهرداد عبادی نژاد شیراز

دفتر وکالت مهرداد عبادی نژاد شیراز در خیابان سعدی ،کوچه پارک هتل ،ساختمان جم قرار دارد.


تعریف وکالت

وکالت در قانون مدنی به استنابه و جانشینی تعبیر و در ماده 565 قانون مدنی مقرر شده است: ((وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید)).


نیابت در امور اعتباری و ارادی است:

از ظاهر ماده 656 قانون مدنی چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام (( عمل حقوقی )) باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل نجام می شود، مانند ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل حراجی و نقاشی. باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. علاوه بر این، پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده 622 قانون مدنی آمده است که: ((وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد)). مفاد این ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر به عمل حقوقی باشد، زیرا تنها در این امور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام دادن آن مطرح می شود.


آدرس مکان

آدرس: خیابان سعدی ،کوچه پارک هتل ،ساختمان جم

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
دفتر وکالت مهرداد عبادی نژاد شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

09177178033


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!