//for parto
ثبت مکان

آزمایشگاه دکتر بند امیری(ستارخان) شیراز

آزمایشگاه شیراز / ستارخان

آزمایشگاه دکتر بند امیری(ستارخان) شیراز

آزمایشگاه دکتر بند امیری(ستارخان) شیراز در بلوارستارخان، حد فاصل عفیف آباد واقع شده است.


HCT

هموتوکریت یا HCT هم یکی از مقادیر اندازه گیری گلبول قرمز است. به طور کلی «هم» به معنی آهن است و هر جا در هر کلمه ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد. هماتوکریت درصدی از حجم کلی خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه گیری می شود. به خاطر بیماری ها و شرایط مختلفی که می توانند اندازه گیری RBC و Hgb را با اشکال مواجه کنند، HCT هم اندازه گیری می شود تا به طور مستقیم نشان دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون باشد. این عدد معمولا با درصد نشان داده می شود.

آدرس مکان

آدرس: بلوارستارخان، حد فاصل عفیف آباد

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
آزمایشگاه  دکتر بند امیری(ستارخان) شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

07136276186


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!