//for parto
ثبت مکان

آزمایشگاه دکترفرج زاده شیراز

آزمایشگاه شیراز / بلوار نصر

آزمایشگاه دکترفرج زاده شیراز

آزمایشگاه دکترفرج زاده شیراز در بلوارنصر، روبروی مسجد ابوالفضل قرار دارد.

RDW :

مخفف و مختصر شده برای RED BLOOD CELL DITRIBUTION WIDTH است. اندازه این عبارت نشاندهنده میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی اندازه گلبولهای سرخ خون است. که هر چه این عدد کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهای سرخ خون یکدست تر است از نظر اندازه و برعکس اگر این عدد بزرگتر باشد نشانه عدم یک دست بودن گلبولهای سرخ خون است و مرتبط با بعضی بیماری ها ست. برای شک به آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس می توانید به سراغ این اندکس گلبول سرخ بروید.

آدرس مکان

آدرس: بلوارنصر، روبروی مسجد ابوالفضل

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
آزمایشگاه  دکترفرج زاده شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

0۷۱۳۷۳۰۶۰۸۰


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!