//for parto
ثبت مکان

آزمایشگاه دکترسلیمی شیراز

آزمایشگاه شیراز / قصرقمشه

آزمایشگاه دکترسلیمی شیراز

آزمایشگاه دکترسلیمی شیراز در قصرقمشه قرار دارد.


Diff :

مخفف و مختصر شده differential است که منظور از آن تعیین درصد گلبولهای سفید خون بصورت چشمی است .در این ازمایش تعداد 100 تا 200 عدد گلبول سفید بطور چشمی شمارش می شود و در صد عدد انواع مختلف سلول های سفید خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهای میکروبی نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا میکنند و در عفونتهای ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پیدا می کند.

G6PD :

مخفف و مختصر شده برای glucose 6 phosphate dehydrogenase است که یک نوع انزیم درونسلولی است که در گلبولهای سرخ هم یافت می شود این انزیم در گلبولهای سرخ یک انزیم کلیدی جهت حفظ غشای گلبولهای سرخ محسوب می شود چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باشد همولیز گلبولهای سرخ خود بخود رخ میدهد و فرد دچار انمی ناشی از همولیز خواهد شد.

آدرس مکان

آدرس: قصرقمشه

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
آزمایشگاه  دکترسلیمی شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

0۷۱۳۶۴۲۲۲۴۴


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!