//for parto
ثبت مکان

آزمایشگاه دکتر نظری (کوثر) شیراز

آزمایشگاه شیراز / سینماسعدی

آزمایشگاه دکتر نظری (کوثر) شیراز

آزمایشگاه دکتر نظری (کوثر) شیراز در خیابان 20متری، قبل 4 راه اول طبقه فوقانی بانک صادرات قرار دارد.


CBC:

CBC حروف اول سه کلمه انگلیسی زیر است.
کامل=C) COMPLETE)، خونBLOOD B)) ، شمارشCOUNT= C))
درنتیجه : CBCبه معنای شمارش کامل گویچه های خون است

CBC شامل :

1- شمارش تعداد گویچه های سفید خون در میلی متر مکعب ازخون (WBC)-
2-شمارش تعداد گویچه های قرمز خون در میلی متر مکعب ازخون (RBC )
3- شمارش تعداد پلاکت های خون در میلی مترمکعب ازخون platelet count-
4- شمارش افتراقی گویچه های سفید خو ن( تعیین Diff) -Count white blood cell differential
5 – اندازه گیری مقدارهماتوکریت خون – (HCT)
6- تعیین مقدار مقدارهموگلوبین خون (HGB)
7- تعیین اندیکس های (index) گویچه های قرمز خون

آدرس مکان

آدرس: خیابان 20متری، قبل 4 راه اول طبقه فوقانی بانک صادرات

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
آزمایشگاه  دکتر نظری (کوثر) شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

0۷۱۳۲۳۱۷۹۶۵


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!