//for parto
ثبت مکان

آزمایشگاه دکتر سلیمی بهزاد شیراز

آزمایشگاه شیراز / دروازه سعدی

آزمایشگاه دکتر سلیمی بهزاد شیراز

آزمایشگاه دکتر سلیمی بهزاد شیراز در دروازه سعدی قرار دارد.


Plt

پلاکت ها، اجزای کوچک دیسک شکلی هستند که در خون وجود دارند و از بقیه سلو ل های خونی بسیار کوچک ترند. این ساختارها حاوی آنزیم هایی هستند که باعث انعقاد خون می شوند و وظیفه اصلی آنها جلوگیری از خون ریزی و خارج شدن گلبول قرمز از داخل رگ است.

آدرس مکان

آدرس: دروازه سعدی

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
آزمایشگاه  دکتر سلیمی بهزاد شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

0۷۱۳۲۲۴۴۷۵


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!