//for parto
ثبت مکان

آزمایشگاه دکترملائی شیراز

آزمایشگاه شیراز / زند

آزمایشگاه دکترملائی شیراز

آزمایشگاه دکترملائی شیراز در خیابان زند، 20متری سینماسعدی ، مجتمع پزشکی شیراز قرار دارد.

آزمایش خون یک روند مربوط به علوم آزمایشگاهی است که بر روی یک نمونه خونی گرفته شده از سیاه رگ، سرخ رگ و یا مویرگ انجام می شود. به چند آزمایش خون مرتبط به هم یک پانل می گویند.[1]آزمایش خون اغلب در بهداشت و درمان برای تعیین وضعیت فیزیولوژیک و بیوشیمیایی، مانند بیماری، میزان مواد معدنی، اثر بخش بودن دارویی، و عملکرد اندام درونی بدن استفاده می شود. نمونه پانل های خون بالینی همیشه شامل یک پانل متابولیک پایه یا شمارش کامل خون هستند. آزمایش خون همچنین در آزمایش مواد مخدر برای تشخیص سوء مصرف مواد مخدر بکار می رود.

آدرس مکان

آدرس: خیابان زند، 20متری سینماسعدی ، مجتمع پزشکی شیراز

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
آزمایشگاه  دکترملائی شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

0۷۱۳۲۳۴۲۶۹۷


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!