//for parto
ثبت مکان

آزمایشگاه دکتربیضائی امیر شیراز

آزمایشگاه شیراز / پارامونت

آزمایشگاه دکتربیضائی امیر شیراز

آزمایشگاه دکتربیضائی امیر شیراز در پارامونت، چهارراه پانزده خرداد قرا دارد.


بیوشیمی :

یکی از پانل های خون در بخش بیوشیمی برای اندازه گیری سدیم، پتاسیم، کلر، بی کربنات، نیتروژن اوره خون (BUN)، منیزیم، کراتینین، گلوکز و گاهی نیز کلسیم بکار می رود. آزمایش های مربوط به کلسترول در دو گروه ال. دی. ال و اچ. دی. ال و نیز تری گلیسرید تعریف می گردند.[5] برخی آنالیزها مانند اندازه گیری گلوکز و یا پروفایل لیپیدها در بخش بیوشیمی، در فرد ناشتا انجام شده و پیش از خون گیری فرد بین 8 تا 12 ساعت پیش از آن نباید چیزی خورده و یا نوشیده باشد.
بیشترین استفاده خون در آزمایشگاه ها از سیاه رگ گرفته می شود درحالیکه گروهی از آزمایش های تخصصی مانند ای. بی. جی نیازمند نمونه خون گرفته شده از سرخ رگ یا شریان است. اندازه گیری و آنالیز گازهای درون خون شریانی بهترین وسیله برای مانیتورینگ و کنترل سطح کربن دی اکسید و اکسیژن در فهم و درک عملکرد شش ها است و نیز این خون در آنالیز و اندازه گیری اسید-بازی خون یا همان سطح پی اچ و اندازه سطح بی کربنات در تعیین وضعیت دقیق متابولیک خون است.

آدرس مکان

آدرس: پارامونت، چهارراه پانزده خرداد

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
آزمایشگاه  دکتربیضائی امیر شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

0۷۱۳۲۳۳۱۱۷۷


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!