//for parto
ثبت مکان

آزمایشگاه جهاددانشگاهی شیراز

آزمایشگاه شیراز / زند

آزمایشگاه جهاددانشگاهی شیراز

آزمایشگاه جهاددانشگاهی شیراز در خیابان زند، بیمارستان شهیدفقیهی قرار دارد.


تفاوت آزمایشگاه پاتولوژی و آزمایشگاه پاتوبیولوژی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی محلی برای بررسی بیماری ها از طریق ترشحات، مایعات و گازها است. تفاوت اصلی آزمایشگاه پاتولوژی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی اینگونه است که، آزمایشگاه پاتولوژی در حقیقت آسیب های وارد شده به بافت را تشخیص می دهد مانند انواع هپاتیت، سرطان ها و هر نوع آسیب بافتی از میکروب گرفته تا انواع آسیب های خودی بدن اما آزمایشگاه پاتوبیولوژی خود دلیل و عامل بیماری را تشخیص می دهد و انواع تغییرات فیزیولوژیک را نیز بررسی می کند مانند قند خون.
اشخاصی می توانند آزمایشگاه پاتوبیولوژی تاسیس نمایند که پس از سپری نمودن دوره پزشکی و کسب مدرک پزشک عمومی، به مدت 4 سال دوره تخصصی را در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور سپری نمایند. در چنین مرکزی هم آزمایش های معمول و هم آزمایش های پاتولوژی صورت می گیرد.

آدرس مکان

آدرس: خیابان زند، بیمارستان شهیدفقیهی

این گزینه به شما مسیر رفتن به این مکان را نیز بروی نقشه نمایش می دهد.
نمایش این مکان بروی نقشه
این گزینه بصورت معمولی مکان را بروی نقشه گوگل مپ نمایش می دهد.
نظرات بازدید کنندگان

نظری برای این مکان فرستاده نشده است.
برای ارسال نظر برای پست لطفا از طریف اپلیکیشن سارجو اقدام کنید.
آزمایشگاه جهاددانشگاهی شیراز
سایر مشخصات
شهر:
فارس / شیراز
شماره تماس این مکان

0۷۱۳۲۳۰۷۷۲۴


برای تبلیغ رایگان کسب و کار خود اینجا کلیک کنید!