منوی سایت

آدرس دفاتر پیشخوان سجام شیراز

بازدیدها: 3231

لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام

آدرس دفاتر پیشخوان سجام شیراز، در زیر درج شده است. شماره اول؛ معرف کد مرکز احراز هویت سجام، سپس نام شهرستان و آدرس و در اخر شماره تلفن مرکز دفاتر احراز هویت در استان فارس و شیراز است.

 

هزینه سجام در دفاتر پیشخوان شیرازهزینه سجام در دفاتر پیشخوان

عبارات پرسرچ

دفاتر پیشخوان سجام شیراز هزینه سجام در دفاتر پیشخوان لیست دفاتر پیشخوان کارگزاری مفید دفاتر منتخب پیشخوان دولت تهران مدارک احراز هویت سجام لیست مراکز احراز هویت مشهد ادرس دفاتر پیشخوان دولت دفاتر پیشخوان احراز هویت کارگزاری آگاه دفاتر پیشخوان بورس تبریز

 

مدارک احراز هویت سجام

✔️ برای انجام احراز هویت سامانه سجام در دفاتر پیشخوان اصل و تصویر شناسنامه ، اصل و تصویر کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی ، شماره حساب بانکی و … لازم است که در مقاله به طور کامل بررسی شده است .


مراکز احراز هویت سجام شیراز

لیست مراکز احراز هویت سامانه سجام در شیراز و استان فارس

72251077 فارس آباده شادي عابدي بلوار استقالل روبروي ساختمان پزشكان 44347720
72251198 فارس آباده مریم اسعدي اباده خ امام روبروي بانک ملی مرکزي 44360607
72251037 فارس ارسنجان حسین مرادي فارس ارسنجان بلوار بسیج جنب بیمه ایران 43523981
72251230 فارس ارسنجان زهرهنعمتی ارسنجان انتهاي بلوار پاسداران 43528725
72251530 فارس ارسنجان فریبا احمدي
فارس-ارسنجان-چهار راه امام خمینی)ره(-ابتداي خ امام خمینی)ره(غربی-جنب
مدرسه سید جمال حسینی
43526291
72251362 فارس ارسنجان غالمحسین نعمتی فارس ارسنجان ابتداي خیابان طالقانی 7143528711
72251501 فارس استهبان هادي تاج پیكر فارس استهبان جنب جهاد کشاورزي 53223210
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251448 فارس استهبان مجتبی ذبیحی استهبان- ابتداي خیابان شهید فقیهی 53224454
72251019 فارس اقلید نرجس اسلمی اقلید بلوار مطهري روبروي مسجد سیدالشهدا پایین تر از فروشگاه کوروش 44527536
72251312 فارس اقلید فرشته اسلمی ابتداي بلوار شریعتی 44557122
72251466 فارس اقلید محمد حیدري اقلید شهرک قدس یک 44552223
72251005 فارس اقلید اکبر ساالري اقلید خ امام محله باغستان 44531118
72251421 فارس بوانات سهیال کاظمی بوانات سوریان خیابان امام خمینی روبروي مسجد جامع 44406184
72251563 فارس بوانات فاطمه دژبخش بوانات باالتر از بانک تجارت .طبقه هم کف صندوق کار آفرینی آمید 44405086
72251480 فارس بوانات مریم جعفري فرد بوانات.شهرک ولی عصر 07144405211
72251286 فارس پاسارگاد شیدا استوار سعادت شهر بلوار امام 43566511
72251468 فارس جهرم زهرا سپندار جهرم چهارراه امام حسین بلوارجانبازان غربی حدفاصل کوچه 7و9 54261000
72251443 فارس جهرم فرشته السادات صحرائیان چهارراه سپاه ابتداي بلوار انقالب 54346178
72251179 فارس جهرم عباس سزاواریان فارس جهرم بلوار معلم روبروي مجتمع فرهنگی هنري 54233437
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251427 فارس جهرم رویا مصلی نژاد خیابان حافظ نبش ک شهیدبهشتی 26 54449724
72251252 فارس جهرم حسین جاوید جهرمی
استان فارس شهرستان جهرم خ آیت اله کاشانی نرسیده به میدان مصلی روبروي
کلینیک قدیم دفتر پیشخوان دولت
54440320
72251056 فارس جهرم فریده هادوي فارس جهرم خ 22 بهمن مقابل بانک مسكن دفتر پیشخوان دولت هادوي 7912223299
72251113 فارس جهرم محمد خوبیاري جهرم-شهر خاوران -خیابان انقالب 54513225
72251243 فارس جهرم سعید مصلی نژاد جهرم میدان مصلی خیابان فرداسدي روبروي کوچه ششم 54330757
72251133 فارس جهرم علی سلیمانی فرد استان فارس-شهرستان خفر-شهرباب انار 54503755
72251463 فارس حاجی آباد معصومه صالحی فارس- زرین دشت – حاجی آباد _ خ آیت اهلل نسابه 53721256
72251352 فارس حاجی آباد زهره شكاري زرین دشت-خیابان امام خمینی جنب قرض الحسنه ابوالفضل 53725640
72251227 فارس خفري اعظممهرانفر فارس سپیدان خ امام خمینی مجتمع تجاري سپیدان 36721155
72251302 فارس خرم بید عصمت کریمی خریمی صفاشهر -خرمی 07523556847
72251460 فارس خنج اسكندر هادي پور استان فارس – شهرستان خنج – خ امام خمینی 52625270
72251100 فارس داراب حمید رضازمانی داراب خ شهید رجائی جنب بانک ملی مرکزي ساختمان پارسیان 53521000
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251500 فارس داراب محبوبه قائدي فارس-داراب- شهرک آیت ا… نسابه- روبروي دفتر روزنامه داراب امروز 53579161
72251311 فارس رستم امید نیكنام شهر مصیري – روبروي کالنتري 11 42644727
72251471 فارس زرقان طیبه محمد صادقی بلوار بخشنده-نبش کوچه پیروزي 7132620053
72251042 فارس زرقان رضا نریمانی زرقان خ شهید مطهري نبش کوچه عدالت 3 32629660
72251554 فارس سلطان آباد هاجر زارع شیراز خرامه سلطان شهر خیابان امام حسین 32738114
72251396 فارس شیراز عباس کهندل شیرازي شیراز-تاچارا-بعد از پارک علوي 36244584
72251483 فارس شیراز خدیجه بكتاش شیراز – صدرا -بلوار موالنا ساخنمان موالنا طبقه 3 36435468
72251143 فارس شیراز مهران یعقوبی منش خ نبی اکرم نبش کوچه 18 7138259986
72251457 فارس شیراز محمد هادي معاونی شیراز بلوار امیرکبیر روبروي باغ جنت مجتمع تجاري ایرانیان واحد B7 38441088
72251027 فارس شیراز مرضیه عابدپور خیابان نادر باسكول نادر 32324526
72251088 فارس شیراز داریوش صفائی
استان فارس / شیراز / بلوار رحمت / میدان کوزه گري، بسمت پل غدیر / روبرو پمپ
بنزین، قبل از بریدگی
37262477
72251158 فارس شیراز محسن یگانه زاده شاهزاده قاسم بلوار سیبویه روبروي پمپ بنرین 7361473
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251453 فارس شیراز پروانه خواجه پور بلواررحمت -خ بازرگانان – مجتمع بازرگانان غرفه 8 7137534423
72251169 فارس شیراز مهدي کریمی شیراز-بلوار پارسه جنب غزال روبروي بانک مسكن 38261950
72251451 فارس شیراز محمد هنر خ زند غربی روبروي بیمارستان سعدي طبقه فوقانی سوپرمارکت زند 7132354709
72251081 فارس شیراز رسول یوسفی شیراز – بولوار ایثار – روبروي مخابرات فیاض بخش 7279808
72251298 فارس شیراز عصمت فتوحی شیرازبلوارنصرشرقی دستخضرنبش کوچه7 37441190
72251355 فارس شیراز محمود ساري خانی شهرک سعدي روبروي آرامگاه نبش کوچه 12 بوستان 37322570
72251271 فارس شیراز زهرا بابائی شیراز بلوار نصر بعد از جهانگردي 37309220
72251293 فارس شیراز جهانگیر شریفی شیراز میانرودخ ارغوان 38407090
72251387 فارس شیراز محسن خدایی بلوار عدالت چنوبی کوچه56بعد از فروشگاه نگین داخل کوچه 38245336
72251250 فارس شیراز اسداله یوسفی فر شیراز – بلوار چمران – نبش کوچه 5 36461727
72251057 فارس شیراز فاطمه فیضی دولت آبادي شیراز میدان عدالت دفتر خدماتی 8360605
72251086 فارس شیراز اسفندیارنامجو میدان معلم بلوار فرهنگ شهر نبش کوچه6دفتر پیشخوان دولت 36316876
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251149 فارس شیراز اخترصدیقی هدایت غربی حدفاصل بیست متري و باغشاه روبروي کوچه 8 2343728
72251285 فارس شیراز حمید همت معالی اباد مجتمع نغمه طبقه فوقانی بانک سرمایه ط1 36259808
72251075 فارس شیراز سروش مهدي زاده نادري شیراز میدان 12 فروردین رو به روي میدان 37393322
72251272 فارس شیراز زهرا کرباسی شیراز ش گلستان ب کشاورز ک 14 36213719
72251090 فارس شیراز لیال باشی خیابان بریجستون- چهارراه شریف آباد- نبش بیست متري رضوي 37235740
72251068 فارس شیراز ارسالن جاویدي خ زند دروازه سعدي روبروي خ راهنمایی 32231984
72251118 فارس شیراز زهرا رئیسی مالصدرا کوچه 13 32321515
72251120 فارس شیراز زهره فضلی بلوار آزادي روبروي هتل پرسپولیس 2261556
72251134 فارس شیراز فرزانه پناهیان فارس – ممسینبی ک شهید نامجو روبروي دبیرستان شهید ایزدي 7224221338
72251526 فارس شیراز فاطمه مرادي شیراز میدان پارسه ک17 دفتر پیشخوان 07138246948
72251358 فارس شیراز هادي زارع چهاراه باهنرجنوبی ابتداي بلوار رحمت جنب درمانگاه پردیس 38353080
72251110 فارس شیراز روح اله ساریخانی خرمی شیراز خیابان شاهزاده بیگم ابتداي 10متري شهید ظریف 07117263875
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251438 فارس شیراز زهرا ابراهیمی شیراز ب امیر کبیر مجتمع دریس 8230137
72251376 فارس شیراز نگین دهخدا شیراز شهرک گلستان نرسیده به میدان دوم ابتداي بلوار جهاد 36209618
72251214 فارس شیراز فریماه اکبري بلوار مدرس نبش خیابان کاوه دفتر پیشخوان دولت 37351600
72251512 فارس شیراز زینب رضایی سخا شیراز میدان دانشجو پاساژ قدس غرفه 21 36266022
72251222 فارس شیراز محمد کرانی شیراز بلوار میرزاي شیرازي ک32 36362368
72251399 فارس شیراز سعید علمدار شیراز بلوار نصر ، 400 متر نرسیده به چهارراه سرداران 37310313
72251240 فارس شیراز رضا زمانی فر میدان ابوالكالم نبش کوچه 9 روبروي فروشگاه تكتاز 32283707
72251119 فارس شیراز مهدي حبیب زاده حقیقی شیرازي 20متري امام خمینی خ دستغیب روبروي نبی اکرم 38241272
72251361 فارس صفاشهر سمیه اسدي فارس خرم بید صفاشهر دو میدان امام 44467042
72251063 فارس فراشبند علی نوشادي فراشبند خ ساحلی جنب بانک مسكن 38755545
72251152 فارس فسا سعیدرضا گل خندان میدان پلیس پاساژ گل خندان 53314206
72251041 فارس فسا محمد علیحسینی میدان مصلی بلوار معلم نبش خ قیام 53336660
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251529 فارس فیروزآباد علی اکبر علیزاده قیر،بلوارطالقانی،کوچه پژوهش سراي فتحی قیري، کوچه سعادت 54523555
72251334 فارس فیروزآباد پریسا صالحی طیبلو فارس فیروزاباد خیابان آرادي جنوبی جنب بانک سپه 38736280
72251050 فارس فیروزآباد مریمصفري فروشانی فیروزاباد چهار راه مجاهدین کوچه مسجد النبی 38736388
72251167 فارس فیروزآباد لیال جعفري فیروزآبادبلوار امام حسین)ع(-بریدگی سوم 7138725411
72251170 فارس قائمیه طاهرهمیرزاي قایمیه خ مصلی 7222225959
72251315 فارس قائمیه افسانه عبدلی گشتاسب کازرون قایمیه خ دستغیب 07222226682
72251254 فارس قیروکارزین سید محمدمرتضوي قیري قیر بلوار امام خ 17 شهریور پاساژ رضایی 54527410
72251029 فارس قیروکارزین قاسمرحیمی قیروکارزین 54524217
72251444 فارس کازرون غالمرضا برزیده کازرون خیابان امام خمینی روبروي پست 2218301
72251162 فارس کازرون زهرا گلستان کنارتخته جاده شیرازبوشر جنب بانک کشاورزي 42444231
72251330 فارس کازرون غالمحسین مجري استان فارس شهرستان کازرون خیابان امام خمینی جنب بانک مت مرکزي 07212232500
72251281 فارس کازرون محمد حسین حسینی بلوار پریشان اپارتمان قائم 42240878
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251192 فارس کوار حمید رضا راستی اربابی کوار خ نسیم جنب شرکت راوک 37827900
72251339 فارس کوار علی اکبر آقایی کوار روبروي کالنتري پاساژ زارعی 37828156
72251419 فارس کوار بهرامسلطانی طسوجی کوار جنب بانک ملی 37825214
72251304 فارس کنارتخته منتهی گندمكار فارس کنارتخته ک آموزش و پرورش دفتر خدمات ارتباطی 07222643090
72251514 فارس گله دار هاجر علی پور استان فارس-شهرستان مهر- شهر گله دار 52855133
7225276 فارس الر عبداله رام برزین فارس الرستان بخش بنارویه روستاي ده فیش 52571181
72251099 فارس المرد مهدي هاشمی زاده المرد انتهاي خیابان 15 خرداد خیابان شهید فهمیده 52723120
72251241 فارس مرودشت پارسا روستایی خ انقالب بین کالنتري11 و میدان مسجد الرسول 43334222
72251407 فارس مرودشت ناصر اله دادي مرودشت خ ابوذر شمالی نبش کوي دانش غربی 43226552
72251189 فارس مرودشت سمیه زارعی مرودشت جنب سازمان تامین اجتماعی 43338468
72251507 فارس ممسنی فاطمه خسروي نورابادممسنی-توتستان-خیابان قدوسی نبش کوچه 4 قدوسی 42528395
72251008 فارس مهر مسعود آریامنش خیابان شهید فهمیده دفتر پیشخوان 52824499
کد دفتر پیشخوان استان شهر مسئول دفتر آدرس تلفن
لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات احراز هویت کارگزاری آگاه و سجام
72251275 فارس نورآباد وحیدخلفی نوراباد ممسنی خ طالقانی ساختمان وب گستر 7224241993
72251172 فارس نی ریز مهدي خازن خازن خ امام خمینی- نرسیده به گلزار شهدا 53835844

مطالب مرتبط:


 

عبارات پرسرچ

دفاتر پیشخوان سجام شیراز هزینه سجام در دفاتر پیشخوان لیست دفاتر پیشخوان کارگزاری مفید دفاتر منتخب پیشخوان دولت تهران مدارک احراز هویت سجام لیست مراکز احراز هویت مشهد ادرس دفاتر پیشخوان دولت دفاتر پیشخوان احراز هویت کارگزاری آگاه دفاتر پیشخوان بورس تبریز

در مورد این پست نظر بدهید
[Total: 3 Average: 5]

نوامبر 9, 2020
دسته بندی :
نوشته‌های تازه
ثبت و تبلیغات رایگان کسب و کار شما!
شعب سرمایه گذاری دانش و سرمایه شیراز x بخوانید...